Skip to main content

„Devítková“ verze Drupalu byla spuštěna počátkem června roku 2020. Tato verze staví na architektuře svého předchůdce, Drupalu 8, avšak s tím rozdílem, že byly odstraněny zastaralé funkce a API.

O Drupalu 9 (D9) se hovoří spíše jako o jakémsi přirozeném evolučním krůčku než o převratné novince. Tím však rozhodně neztrácí na hodnotě.

Historie a vznik Drupalu 9

Drupal 9 byl vydán 3. 6. 2020, a to současně s vydáním poslední podverze „osmičky“ – Drupalu 8.9. Drupal 8.9 je dlouhodobě podporovanou verzí, jejíž podpora potrvá až do listopadu roku 2021, avšak bez vývoje nových funkcí.

Jediným rozdílem mezi Drupalem 8.9 a Drupalem 9.0 je, že u nové verze došlo k aktualizaci závislostí a k odstranění zastaralých funkcí. Přechod z Drupalu 8 na Drupal 9 tedy bude velmi snadný.

Drupal už více než dekádu využívá knihoven třetích stran (Symfony, Twig, CKEditor aj.). Jejich využití se však značně rozrostlo až s nástupem Drupalu 8.  Bohužel však nebylo vždy možné docílit toho, aby nejnovější updaty třetích stran byly zpětně kompatibilní se staršími verzemi Drupalu. To byl i tento případ.

Jedním z hlavních důvodů spuštění Drupalu 9 bylo to, že Drupal 8 využívá webový aplikační framework Symfony 3, jehož podpora bude v listopadu 2021 ukončena.

Pokud tedy chtěl Drupal nadále stavět na bezpečných komponentách, bylo nutno tento fakt reflektovat. Rok 2020 byl zvolen proto, aby uživatelé starších verzí měli na migraci webu dostatek času.

V čem se Drupal 9 liší od svého předchůdce?

Jak již bylo výše zmíněno, Drupal 9 je víceméně „pokračováním“ Drupalu 8, na jehož architektuře je založen. „Devítka“ tedy nedisponuje ani tak novými prvky, ale spíše přináší ještě jednodušší a bezpečnější systém umožňující lepší práci s rozhraními pro programování aplikací (APIs).

Zkrátka řečeno, hlavní roli zde hrála inovativnost; rozdíl tak pocítí především vývojáři. V rámci následujících šestiměsíčních vydávacích cyklů (adoptovaných už v D8) by však měly být postupně představeny i nové prvky.

Jaká vylepšení Drupal 9 nabízí?

Snazší přechod na novou verzi

Sám tvůrce Drupalu, Dries Buytaert, prohlásil, že zásadním cílem vydání D9 bylo uživatelům maximálně usnadnit proces aktualizace, jenž byl v minulosti srovnatelný s migrací Drupalu na jiný redakční systém. Vzhledem k tomu, že je Drupal 9 v podstatě očištěnou verzí Drupalu 8.9, nebudou vývojáři muset čelit problémům s nekompatibilitou, jak tomu bylo při přechodu z Drupalu 7 na Drupal 8.

Update knihoven třetích stran

Drupal je postaven na několika knihovnách a projektech třetích stran, jež byly se spuštěním „devítky“ aktualizovány:

  • Webový aplikační framework Symfony 3 byl nahrazen řadou Symfony 4 LTS. Tento přechod spočívá zejména ve vylepšených formulářích, lepší funkci hashování/migrace hesel či rychlejší kompilaci kontejnerů.
  • Šablonovací systém Twig byl updatován z verze 1 na verzi 2, což znamená především vylepšené prostředí pro vývojáře a lepší zabezpečení.

Následovat budou updaty v CKEditoru 4, PHPUnit 8, JQuery a JQuery UI a další.

V souvislosti s aktualizací knihoven stojí za zmínku také určité změny v rámci minimálních požadavků pro běh Drupalu; těmi jsou:

  • PHP 7.3
  • MySQL 5.7.8 / MariaDB 10.2.7 / PostgreSQL 10 / SQLite 3.26
  • Drush 10

Zajímavosti dané verze

V minulosti byla oficiálně podporována vždy nejnovější verze Drupalu spolu s verzí předchozí. Nyní je však vedle Drupalu 9 a předchozího Drupalu 8 podporován i Drupal 7, neboť na něm díky jeho popularitě stále běží velké množství webů.

Oficiální podpora Drupalu 8 bude ukončena v listopadu roku 2021 a podpora Drupalu 7 v listopadu roku 2022 (podpora Drupalu 7 byla o rok prodloužena z důvodu celosvětové pandemie koronaviru, která u neziskových organizací zapříčinila nedostatek prostředků na migraci webu).

Při srovnání bety Drupalu 8.9 a 9 byla u nové řady zpozorována 12% úspora velikosti kódu, což mimo jiné vede k rychlejšímu fungování webu.

Došlo také k menším „kosmetickým“ úpravám, kdy se postupně mění číslování verzí modulů. V případě nové verze modulu, jež je kompatibilní s D9 i D8, se používá následující označení:

Drupal 9 - nové číslování modulů

 

Zdroj

S Drupalem 9 samozřejmě přichází i nové logo:

Drupal 9 - logo

Zdroj

Ač jsou si poslední dvě verze systému velice podobné, určitě se nedoporučuje setrvávat u starší z nich, neboť ta časem přestane poskytovat nové bezpečnostní aktualizace, a web se tak stane zranitelnějším a náchylnějším k útokům. Migrujte proto na nejnovější verzi ještě dnes!