Přejít k hlavnímu obsahu

Podívejte se na 4 vybrané příklady pro povědomí, jak vývoj modulů na míru napomáhá klientskému byznysu. Kdy přemýšlet o řešení na míru? Správné posouzení najdete v našem obsahu níže.  

Právě možnost vývoje vlastních custom modulů a s nimi související nápomocné Drupal API činí z Drupalu jeden z nejlepších systémů pro správu obsahu – platné, ať už provozujete jednoduchý či mnohoúrovňový a vícejazyčný web.

Naše práce

Přesvědčte se o naší kompetentnosti s vývojem custom modulů u vybrané řady realizovaných projektů.

ČKAIT

Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), jsme vyvíjeli 9 custom modulů na míru. Klientovi jsme tím poskytli promyšlené a komplexní řešení.

 • Expert Form sloužící k rozšíření (vytvoření a editaci) databáze autorizovaných osob.
 • Expert Search pro efektivní vyhledávání v databázi pomoci filtrů.
 • Rovněž se naprogramoval modul sloužící k zobrazení stromové kategorie pro galerie.
 • Modul plnící funkci generování PDF faktur.
 • Modul určený k vložení inzerátu pro burzu práce.
 • Vlastní modul sloužící jako custom PHP HTML Mailer (jedná se o vlastní HTML e-mailovou službu pro Drupal).
 • Modul, jenž zobrazuje uzly typu stavba a umožňuje k jednotlivým stavbám hlasovat.
 • Modul sloužící k přihlášení a odhlášení z termínu určitých akcí v rámci celoživotního vzdělávání.
 • Modul, jehož funkcí je zápis dat do databáze akcí celoživotního vzdělávání, jejich editace administrátorem a zobrazení uživateli.

Prague Classic Rental

Pro klienta Prague Classic Rental zabývajícího se pronájmem apartmánů v Praze jsme provedli přetížení modulu, jež se nabízelo jako nejvhodnější řešení. Provedli jsme také redesign webu.

 • Modul bat_api primárně slouží k tvorbě rezervací a hlídání dostupnosti. V tomto modulu jsme potřebovali změnit část funkcionality, kterou nešlo konfigurovat, ani upravit tzv. hookem.

Respect Group

Pro pojišťovací společnost Respect Group jsme řešili dvě vlastní řešení. Mimoto jsme i migrovali obsah webu z D7 na D8.

 • Navrhli jsme a implementovali modul generující vhodnou drobečkovou navigaci, která v případě základních modulů generovala nevhodné řešení a způsobovala komplikace při orientaci na webu.
 • Vytvořili jsme formulář na odhlášení z newsletteru, skrze nějž se propisují e-maily do databáze interního systému. Na základě toho dochází k vyloučení odhlášených uživatelů z rozesílky.

Yuki

Společnost Yuki.cz prodává skútry a motocykly. Zapracovali jsme 2 moduly.

 • Custom modul,který „odchytí“ odeslaný objednávkový formulář a korektně do systému založí všechny závislosti ohledně realizované objednávky. Na rozdíl od standardního webformu se vyznačuje dobrou mírou škálovatelnosti.
 • Speciální modul na 360° galerii, který umožňuje 3D prezentaci produktů.
Yuki a modul na 360 galerii

Vy se ptáte a my odpovídáme

#1 Kdy máme začít uvažovat o custom modulu na míru?

Samotné jádro Drupalu je základem, který se rozšiřuje o další funkcionality.

 • Slouží k tomu jednak základní sada modulů (tzv. Drupal core moduly).
 • Jednak doplňkové moduly vytvořené a spravované Drupal komunitou (tzv. contrib moduly).

A v momentě, kdy nepostačí základní modul a požadované řešení nenajdete ani v databázi modulů, tak je tu prostor pro tvorbu vlastního modulu přímo na míru (tzv. custom modul). Nejste-li sami zdatnými programátory, obraťte se na nás, ušetříme vám čas.

#2 Jak probíhá vývoj vlastního Drupal modulu? Co všechno ode mě jako klienta programátor potřebuje?

Je vhodné sestavit si všechny cílové požadavky a ideálně provádět prostřednictvím diskuse s odborníkem na Drupal. Ten totiž přidá pohled osoby, která vidí systém jako celek a rozumí různým závislostem v systému. Občas i malá změna zadání znamená přechod z komplikované custom funkcionality, vyžadující desítky hodin práce, na funkcionalitu podporovanou komunitou a realizovatelnou v podstatně kratším časovém úseku. 

Pokud se i po sestavení hlavního jádra funkcionality stále jedná o custom řešení, je nutno brát v potaz jeho robustnost – tzn. jde o rychlou fixní funkční vychytávku nebo se bude časem měnit či rozšiřovat? Je vhodné ji nechat konfigurovatelnou tvůrci modulu pro rychlejší změny chování? Nebylo by žádoucí vytvořit v administraci konfigurační stránku, aby si klient mohl konfiguraci měnit sám? Nebude modul provozován na více webech s drobnými rozdíly? Na základě takovéhoto přehledu lze již plnohodnotně stanovit rozsah prací a začít samotnou realizaci.

#3 Jak vlastní modul funguje? Prostřednictvím čeho?

Vlastní modul funguje stejným způsobem jako ostatní moduly v Drupalu – implementací háčků (tzv. hooků). Hookem se rozumí způsob, jakým dochází k interakci mezi jádrem a samotným modulem. Po zadání požadavku uživatelem (např. požadavek na zobrazení určité stránky), prochází jádro seznam hooků, a umožňuje tak každému povolenému modulu – jenž implementuje háček pro inicializaci – aby se „zaháknul“.

O háčcích se v IT jazyce často hovoří jako o „událostech“ – pokud nastanou určité události, Drupal modulům umožní na ně odpovědět.

#4 Lze jeden custom modul neustále vyvíjet?

Samozřejmě, např. pokud na to plánujete další navazující funkce. A vzhledem k tomu, že je Drupal open-source řešením, může k jeho vývoji do značné míry přispět i samotná Drupal komunita, když se s ní o to podělíme.

#5 Čeho se při vývoji custom modulu na míru držet, abychom se vyhnuli chybám?

Jasným základem je používání průvodní dokumentace právě pro tu verzi Drupalu, pro niž je modul vyvíjen. Jednotlivé verze redakčního systému se od sebe mohou značně lišit a v případě použití jiné API – vesměs vyšší verze – často dochází k chybám. Také není vhodné zasahovat přímo do jádra Drupalu či do stažených doplňkových modulů, neboť zanesením vlastních úprav bráníte aktualizacím.

#6 S čím dalším mi můžete na Drupalu pomoci?

Služby, které poskytujeme, jsou poměrně široké. V prvé řadě se zabýváme správou Drupalu, ta má dvě podoby – jednak lze hovořit o běžné správě, která se zaměřuje především na zajištění bezpečnosti webu a implementaci potřebných aktualizací, jednak o správě programátorské, kdy zapracováváme vaše konkrétní požadavky. Celý projekt lze přitom – stejně jako v případě custom modulů – realizovat na míru.

Dále nabízíme hosting Drupalu, a to jak pro malé, středně velké či velké weby a e-shopy. Naše řešení se vyznačuje vysokým výkonem a širokou dostupností, o čemž se přesvědčili i naši významní klienti, jako jsou Česká televize, Český rozhlas či FTV Prima.

Aby byl váš web viditelný ve výsledcích vyhledávání a byl naplněn kvalitním obsahem, zaměřujeme se také na SEO neboli optimalizaci pro vyhledávače, a to po technické i obsahové stránce.

Pokud ještě nepoužíváte nejaktuálnější verzi Drupalu, tak pomůžeme nejen s přechodem na nejnovější verzi, ale i s migrací z jiného redakčního systému.